WELKOM

…DE universele Vader is de God van de gehele schepping, Eerste Bron en Centrum van alle dingen en wezens. Zie God in de eerste plaats als schepper, dan als albeheerser en ten slotte als oneindige handhaver. De waarheid aangaande de Universele Vader was begonnen tot de mensheid door te dringen toen de profeet sprak: ‘Gij, o God, zijt een enig God; er is geen ander naast u.’ Gij hebt de hemel geschapen en de hemel der hemelen, met al hun heerscharen; gij houdt ze in stand en bestiert ze. Door de Zonen van God werden de universa gemaakt...Blz 21.1

Copyright © 2011-2020 [Stichting Triniteit KvK-Nummer 53039416] Laatst bijgewerkt: 6 februari 2022

                        URANTIA

Het Urantia Boek 2097 pagina’s tellend; dat voor het eerst werd gepubliceerd door de Urantia Foundation in 1955; is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet; Urantia (de officiële benaming voor de aarde).

De boodschap van het Urantia Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God; de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest in één. Ook wel de heilige drie-eenheid of Triniteit genoemd. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en praat over de  richter (een fragment van God dat in ons verblijft en ook wel eens het hogere geweten wordt genoemd) en de wonderbaarlijke reis van het wilschepsel en de richter naar de bron  en centrum van het bestaan; om daar zijn Schepper te ontmoeten.  Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus van Nazareth, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum.

voor meer informative zie deze >link<

De tijd is aangebroken

Het Urantia Boek is waarlijk uniek wanneer we kijken naar de inhoud van de hemelse inzichten die ons onthuld worden; en het boek wordt niet voor niets de vijfde openbaring genoemd. Wanneer we weten dat hij op de boekenplank van de president van de USA in het Witte Huis staat; waarom zou jij dan er dan ook niet een kijkje in nemen. Hieronder alsvast een voorproefje waarom de tijd om het Urantia Boek nu te lezen is aangebroken  of zie: >link<

HIER ALVAST EEN VOORPROEJE OP HET BOEK:

…In het Centrale Universum is de Universele Vader persoonlijk aanwezig; in de universa en planeten in de ruimte wordt onze Vader vertegenwoordigd door zijn Soevereine Zonen, terwijl hij op de meest intieme wijze aanwezig is in het bewustzijn van zijn sterfelijke kinderen, door de tegenwoordigheid van de Gedachtenrichters die in het bewustzijn van deze wilsschepselen resideren….

…Een plaatselijk universum is het handwerk van een Schepper-Zoon van de Paradijsorde van Michael. Het telt honderd constellaties, die elk honderd stelsels van bewoonde werelden omvatten. Ieder stelsel zal uiteindelijk ongeveer duizend bewoonde werelden bevatten. Onze wereld, Urantia, behoort tot een plaatselijk universum welks soeverein is Michael, de Zoon van God en de Zoon des Mensen, in deze wereld bekend als Jezus van Nazareth

…550.ooo.000 jaar gelden keerde het korps Levensdragers naar Urantia terug. In samenwerking met geestelijke machten en boven fysische krachten organiseerden wij de oorsponkelijke levenspatronen van deze wereld, stelden deze in werking en plantten ze in de gastvrije wateren van dit gebied…