TRINITEIT

...HET Paradijs is het eeuwige centrum van het universum van universa en de plaats waar de Universele Vader, de Eeuwige Zoon, de Oneindige Geest en hun goddelijke soortgenoten en medewerkers verblijven Dit centrale Eiland is het meest gigantische, georganiseerde lichaam van kosmische realiteit in het ganse meester-universum. Het Paradijs is evenzeer een materieel hemellichaam als een geestelijke woonplaats. Alle intelligente schepselen van de Universele Vader wonen in materiŽle verblijfplaatsen† Blz 118.1

 

ARTIKELEN

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† God de Vader; God de Zoon en God de Geest.

Copyright © 2011 [Stichting Triniteit (I.O.)] Laatst bijgewerkt: 24 mei 2011