Vorige | Volgende | Home

(BRON) © 1997 Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden.


HET URANTIA BOEK


De titels van de verhandelingen

Voorwoord Goddelijke Raadsman 1
       
DEEL I. HET CENTRALE UNIVERSUM EN DE SUPERUNIVERSA
       
1.  De Universele Vader Goddelijke Raadsman 21
2.  De natuur van God Goddelijke Raadsman 33
3.  De eigenschappen van God Goddelijke Raadsman 44
4.  Gods betrekking tot het Universum Goddelijke Raadsman 54
5.  Gods betrekking tot de individuele mens Goddelijke Raadsman 62
6.. De Eeuwige Zoon Goddelijke Raadsman 73
7.  De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum Goddelijke Raadsman 81
8.  De Oneindige Geest Goddelijke Raadsman 90
9.  De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum Goddelijke Raadsman 98
10.  De Paradijs-Triniteit Universele Censor 108
11.  Het eeuwige Paradijs-Eiland Volmaker der Wijsheid 118
12.  Het Universum van Universa Volmaker der Wijsheid 128
13.  De heilige werelden van het Paradijs Volmaker der Wijsheid 143
14.  Het Centrale, Goddelijke Universum Volmaker der Wijsheid 152
15.  De zeven Superuniversa Universele Censor 164
16.  De zeven Meester-Geesten Universele Censor 184
17.  De zeven groepen Allerhoogste Geesten Goddelijke Raadsman 197
18.  De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden Goddelijke Raadsman 207
19.  De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong  Goddelijke Raadsman 214
20.  De Paradijs-Zonen van God Volmaker der Wijsheid 223
21.  De Schepper-Zonen uit het Paradijs Volmaker der Wijsheid 234
22.  De Getrinitiseerde Zonen van God Machtige Boodschapper 243
23.  De Solitaire Boodschappers Goddelijke Raadsman 250
24.  De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest Goddelijke Raadsman 264
25.  De Boodschappersscharen in de Ruimte Hoge Gezagsdrager 273
26.  Dienende Geesten van het Centrale Universum Volmaker der Wijsheid 285
27.  Het dienstbetoon van de Primarie Supernafijnen Volmaker der Wijsheid 298
28.  Dienende Geesten van de Superuniversa Machtige Boodschapper 306
29.  De Universum-Krachtdirigenten Universele Censor 319
30.  Persoonlijkheden van het Groot Universum Machtige Boodschapper 330
31.  Het Korps der Volkomenheid Goddelijke Raadsman en een Wezen zonder naam en getal 345
       
  DEEL II. HET PLAATSELIJK UNIVERSUM    
       
32.  De evolutie van Plaatselijke Universa Machtige Boodschapper 357
33.  Het bestuur van het Plaatselijk Universum Hoofd der Aartsengelen 366
34.  De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum Machtige Boodschapper 374
35.  De Zonen van God in het Plaatselijk Universum Hoofd der Aartsengelen 384
36.  De Levendragers Vorondadek-Zoon 396
37.  Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum Schitterende Avondster 406
38.  Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum Melchizedek 418
39.  De Heerscharen der Serafijnen Melchizedek 426
40.  De Opklimmende Zonen van God Machtige Boodschapper 443
41.  Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum Aartsengel 455
42.  Energie - bewustzijn en materie Machtige Boodschapper 467
43.  De Constellaties Malavatia Melchizedek 485
44.  De Hemelse Kunstenaars Aartsengel 497
45.  Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel Melchizedek 509
46.  Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel Aartsengel 519
47.  De zeven woningwerelden Schitterende Avondster 530
48.  Het morontia-leven Aartsengel 541
49.  De bewoonde werelden Melchizedek 559
50.  De planetaire Vorsten Secundaire Lanonandek 572
51.  De planetaire Adams Secundaire Lanonandek 580
52.  Planetaire tijdvakken van stervelingen Machtige Boodschapper 589
53.  De opstand van Lucifer Manovandet Melchizedek 601
54.  Problemen ten aazien van de opstand van Lucifer Machtige Boodschapper 613
55.  De werelden van licht en leven Machtige Boodschapper 621
56.  Universele eenheid Machtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek 637
       
DEEL III. DE GESCHIEDENIS VAN URANTIA
       
57.  De oorsprong van Urantia Levendrager 651
58.  Het tot stand brengen van leven op Urantia Levendrager 664
59.  De era van het zeeleven op Urantia Levendrager 672
60.  Urantia tijdens de era van het eerste landleven Levendrager 685
61.  De zoogdieren-era op Urantia Levendrager 693
62.  De dageraad-rassen van de vroege mens Levendrager 703
63.  De eerste menselijke familie Levendrager 711
64.  De evolutionaire gekleurde rassen Levendrager 718
65.  Het opperbestier over de evolutie Levendrager 730
66.  De Planetaire Vorst van Urantia Melchizedek 741
67.  De planetaire opstand Melchizedek 754
68.  De dageraad der beschaving Melchizedek 763
69.  Primitieve menselijke instellingen Melchizedek 772
70.  De evolutie van het menselijk bestuur Melchizedek 783
71.  De ontwikkeling van de staat Melchizedek 800
72.  Staatsbestuur op een naburige planeet Melchizedek 808
73.  De Hof van Eden Solonia 821
74.  Adam en Eva Solonia 828
75.  De nalatigheid van Adam en Eva Solonia 839
76.  De Tweede Hof Solonia 847
77.  De Middenwezens Aartsengel 855
78.  Het violette ras na de tijd van Adam Aartsengel 868
79.  De expansie der Andieten in het Oosten Aartsengel 878
80.  De expansie der Andieten in het Westen Aartsengel 889
81.  De ontwikkeling van de moderne civilisatie Aartsengel 900
82.  De evolutie van het huwelijk Hoofd der Serafijnen 913
83.  Het huwelijk als instituut Hoofd der Serafijnen 922
84.  Huwelijk en gezinsleven Hoofd der Serafijnen 931
85.  De oorsprongen van religieuze verering Schitterende Avondster 944
86.  De vroege evolutie van religie Schitterende Avondster 950
87.  De geestenculten Schitterende Avondster 958
88.  Fetisjen, tovermiddelen en magie Schitterende Avondster 967
89.  Zonde, offer en verzoening Schitterende Avondster 974
90.  Het Sjamanisme - medicijnmannen en priesters Melchizedek 986
91.  De evolutie van het gebed Hoofd der Middenwezens 994
92.  De verdere evolutie van religie Melchizedek 1003
93.  Machiventa Melchizedek Melchizedek 1014
94.  Het onderricht van Melchizedek in het Oosten Melchizedek 1027
95.  Het onderricht van Melchizedek in de Levant Melchizedek 1042
96.  Jahweh - de God der Hebreeë«rs Melchizedek 1052
97.  De evolutie van het Godsbegrip bij de Hebreeërs Melchizedek 1062
98.  Het onderricht van Melchizedek in het Westen Melchizedek 1077
99.  De sociale opgaven van de religie Melchizedek 1086
100.  Religie in de menselijke ervaring Melchizedek 1094
101.  De werkelijke natuur van religie Melchizedek 1104
102.  De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen Melchizedek 1118
103.  De realiteit der religieuze ervaring Melchizedek 1129
104.  De groei van het Triniteits-begrip Melchizedek 1143
105.  Godheid en werkelijkheid Melchizedek 1152
106.  Werkelijkheidsniveaus in het Universum Melchizedek 1162
107.  De oorsrong en natuur der Gedachtenrichters Solitaire Boodschapper 1176
108.  Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters Solitaire Boodschapper 1185
109.  De betrekking van Richters tot universum-schepselen Solitaire Boodschapper 1195
110.  De betrekking van Richters tot individuele stervelingen Solitaire Boodschapper 1203
111.  De Richter en de ziel Solitaire Boodschapper 1215
112.  De overleving van persoonlijkheid Solitaire Boodschapper 1225
113.  De Serafijnse Bestemmingsbehoeders Hoofd der Serafijnen 1241
114.  Het Serafijnse Bestuur van de planeet Hoofd der Serafijnen 1250
115.  De Allerhoogste Machtige Boodschapper 1260
116.  De Almachtig Allerhoogste Machtige Boodschapper 1268
117.  God de Allerhoogste Machtige Boodschapper 1278
118.  Allerhoogst en Ultiem - tijd en ruimte Machtige Boodschapper 1294
119.  De zelfschenkingen van Christus Michael Hoofd der Avondsterren 1308
       
DEEL IV. HET LEVEN EN ONDERRICHT VAN JEZUS
       
120.  De zelfschenking van Michael op Urantia Mantutia Melchizedek 1323
121.  De tijd van de zelfschenking van Michael Commissie van Middenwezens
122.  De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus Commissie van Middenwezens 1344
123.  De vroege kinderjaren van Jezus Commissie van Middenwezens 1355
124.  De latere kinderjaren van Jezus Commissie van Middenwezens 1366
125.  Jezus in Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1377
126.  De twee cruciale jaren Commissie van Middenwezens 1386
127.  De jongelingsjaren Commissie van Middenwezens 1395
128.  Jezus als jongeman Commissie van Middenwezens 1407
129.  Het latere volwassen leven van Jezus Commissie van Middenwezens 1419
130.  Op weg naar Rome Commissie van Middenwezens 1427
131.  De wereldreligies Commissie van Middenwezens 1442
132.  Het verblijf te Rome Commissie van Middenwezens 1455
133.  De terugreis uit Rome Commissie van Middenwezens 1468
134.  De overgangsjaren Commissie van Middenwezens 1483
135.  Johannes de Doper Commissie van Middenwezens 1496
136.  De doop en de veertig dagen Commissie van Middenwezens 1509
137.  De wachttijd in Galilea Commissie van Middenwezens 1524
138.  De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk Commissie van Middenwezens 1538
139.  De twaalf Apostelen Commissie van Middenwezens 1548
140.  De bevestiging van de Twaalf Commissie van Middenwezens 1568
141.  Het werk in het openbaar wordt aangevangen Commissie van Middenwezens 1587
142.  Het Pascha te Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1596
143.  De tocht door Samaria Commissie van Middenwezens 1607
144.  Op Gilboa en in de Dekapolis Commissie van Middenwezens 1617
145.  Vier bewogen dagen in Kafarnaüm Commissie van Middenwezens 1628
146.  De eerste prediktocht door Galilea Commissie van Middenwezens 1637
147.  Het tussentiidse bezoek aan Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1647
148.  Het opleiden van evangelisten in Betsaïda Commissie van Middenwezens 1657
149.  De tweede prediktocht Commissie van Middenwezens 1668
150.  De derde prediktocht Commissie van Middenwezens 1678
151.  Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer Commissie van Middenwezens 1688
152.  De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden Commissie van Middenwezens 1698
153.  De crisis in Kafarnaüm Commissie van Middenwezens 1707
154.  De laatste dagen in Kafarnaüm Commissie van Middenwezens 1717
155.  Op de vlucht door Noord-Galilea Commissie van Middenwezens 1725
156.  Het verblijf in Tyrus en Sidon Commissie van Middenwezens 1734
157.  In Caesarea-Filippi Commissie van Middenwezens 1743
158.  De Berg der Verheerlijking Commissie van Middenwezens 1752
159.  De rondreis door de Dekapolis Commissie van Middenwezens 1762
160.  Rodan van Alexandrië Commissie van Middenwezens 1772
161.  Verdere discussies met Rodan Commissie van Middenwezens 1783
162.  Op het Loofhuttenfeest Commissie van Middenwezens 1788
163.  De bevestiging van de Zeventig in Magadan Commissie van Middenwezens 1800
164.  Op het Feest der Tempelvernieuwing Commissie van Middenwezens 1809
165.  De aanvang van de zendingstocht Commissie van Middenwezens 1817
166.  Het laastste bezoek aan het Noorden van Perea Commissie van Middenwezens 1825
167.  Het bezoek aan Filadelfia Commissie van Middenwezens 1833
168.  De opwekking van Lazarus Commissie van Middenwezens 1842
169.  Het laatste onderricht in Pella Commissie van Middenwezens 1850
170.  Het koninkrijk des hemels Commissie van Middenwezens 1858
171.  Op weg naar Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1867
172.  Het binnengaan van Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1878
173.  's Maandags in Jeruzalem Commissie van Middenwezens 1888
174.  Dinsdagmorgen in de tempel Commissie van Middenwezens 1897
175.  De laatste redevoering in de tempel Commissie van Middenwezens 1905
176.  Dinsdagavond op de Olijfberg Commissie van Middenwezens 1912
177.  Woensdag, de rustdag Commissie van Middenwezens 1920
178.  De laatste dag in het kamp Commissie van Middenwezens 1929
179.  Het laatste avondmaal Commissie van Middenwezens 1936
180.  De afscheidsrede Commissie van Middenwezens 1944
181.  Laatste aansporingen en waarschuwingen Commissie van Middenwezens 1953
182.  In Getsemane Commissie van Middenwezens 1963
183.  Het verraad en de inhechtenisneming van Jezus Commissie van Middenwezens 1971
184.  Voor het gerecht van het Sanhedrin Commissie van Middenwezens 1978
185.  Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus Commissie van Middenwezens 1987
186.  Kort voor de kruisiging Commissie van Middenwezens 1997
187.  De kruisiging Commissie van Middenwezens 2004
188.  De periode van het graf Commissie van Middenwezens 2012
189.  De opstanding Commissie van Middenwezens 2020
190.  Morontia-verschijningen van Jezus Commissie van Middenwezens 2029
191.  Verschijningen aan de apostelen en andere leiders Commissie van Middenwezens 2037
192.  Verschijningen in Galilea Commissie van Middenwezens 2045
193.  De laatste verschijningen en de hemelvaart Commissie van Middenwezens 2052
194.  De uitstorting van de Geest van Waarheid Commissie van Middenwezens 2059
195.  Na Pinksteren Commissie van Middenwezens 2069
196.  Het geloof van Jezus Commissie van Middenwezens 2087

Vorige | Volgende | Home

© 1997 Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden.